Kategorie
Oferta

Zarządzanie wierzytelnościami

Jednym z ważniejszych elementów utrzymania płynności finansowej jest efektywne zarządzanie wierzytelnościami w przedsiębiorstwie, rozumiane jednak nie tylko jako windykacja zaległych płatności czy ich dochodzenie na drodze sądowej.

Zarządzanie wierzytelnościami i przekształcenia własnościowe.

Jednym z ważniejszych elementów utrzymania płynności finansowej jest efektywne zarządzanie wierzytelnościami w przedsiębiorstwie, rozumiane jednak nie tylko jako windykacja zaległych płatności czy ich dochodzenie na drodze sądowej.

Zarządzanie wierzytelnościami to przemyślany i spójny proces postępowania z każdą należnością od momentu jej powstawania, aż do momentu uzyskania zapłaty, bądź wpisania jej w straty (w przypadku braku zapłaty), ale także i później. Kancelaria oferuje Państwu wdrożenia systemu zarządzania wierzytelnościami ściśle odpowiadającego potrzebom i charakterowi prowadzonych przedsiębiorstw.

Pojęcia „zarzadzania wierzytelnościami” i „przekształceń” własnościowych są enigmatyczne i nie oddają kryjących się pod nimi znaczeń. Przedstawiamy hasłowe, uporządkowane chronologicznie, propozycje oferowanych przez Kancelarie działań, które przybliżą Państwu charakter oferowanej przez Kancelarię usługi:

 • Strategie zarządzania wierzytelnościami.
 • Ocena wiarygodności kontrahentów.
 • Monitoring należności, formuła kontaktu z dłużnikiem, pozytywne relacje z kontrahentem,
 • działania przed i po upływie terminu płatności, uznanie długu, rozłożenie należności na raty.
 • Mediacje.
 • Umowy w toku windykacji.
 • Zabezpieczanie spłat.
 • Postępowanie sądowe.
 • Postępowanie egzekucyjne.
 • Postępowanie upadłościowe.
 • Sprzedaż wierzytelności.
 • Negocjacje windykacyjne.
 • Techniki wywierania wpływu, dostosowanie stylu negocjowania do typu dłużnika,
 • rozpoznawanie i reagowanie na gry psychologiczne i manipulację ze strony dłużnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *